Jaunumi

11. Feb 2020

INTERREG CENTRAL BALTIC

 

 

 

 

Centrālās Baltijas jūras reģiona programma (Central Baltic) 2014.-2020. gadam ir pārrobežu sadarbības programma, kura sniedz atbalstu pārrobežu sadarbības projektiem Latvijā, Igaunijā, Somijā, ieskaitot Ālandu salas, un Zviedrijā.
Programmas finansējumu var saņemt pārrobežu sadarbības projekti, kuros ir partneri vismaz no divām valstīm, kas
sadarbojas šādu stratēģisko mērķu ietvaros:

·    konkurētspējīga ekonomika;

·    ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana;

·    labi savienots reģions;

·    kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions.

Vairāk par Central Baltic

2017. gada vasaras sākumā Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas komiteja apstiprināja CB625 SimE projektu,  kur Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža ir viens no partneriem.


 

Attēlu rezultāti vaicājumam “SimE logo”
 

ES finansēts projekts ar nosaukumu “Simulācijas pedagoģija praktiskās ētikas apguvē veselības aprūpē” (Simulation pedagogy in learning ethics in practice in health care – SimE).Projekta mērķis ir uzlabot māszinību studentu ētisko kompetenci Centrālajā Baltijas reģionā. Projekts vērsts uz drošas un efektīvas mācību vides izveidošanu māszinību studentiem, lai attīstītu ētiskās prasmes, izmantojot simulācijas un praktiskās nodarbības.Projekta ideja ir uzlabot uz praksi balstītas ētikas apguvi studiju laikā, izmantojot dažādas mācību un interaktīvas metodes. Šajā projektā tiks izstrādāti trīs ētikas kursi, kurus iekļaus visu projekta dalībvalstu izglītības iestāžu studiju programmās. Kopīgi izveidotie ētikas kursi un mācību metodes nodrošinās saskaņotāku izglītības līmeni Centrālās Baltijas reģionā, kā arī vienlīdzīgāku šajās valstīs strādājošo māsu kompetences līmeni. Attīstot ētiskās prasmes, tās atbildīs veselības aprūpes sniedzēju vajadzībām, uzlabojot pacientu aprūpes kvalitāti.

Vairāk par SimE

 
 

Sadarbības partneri