Jaunumi

11. Feb 2020

Projekts 1

2019.gada 2.septembrī noslēgti līgumi ar 2019.gada 29.maijā izsludinātā atklātā konkursa uzvarētājiem par aparatūras un aprūpes situāciju simulāciju manekenu un iekārtu iegādi. Noslēgti trīs līgumi, kopsummā par 211 319 euro (t.sk.PVN), piegādātāji Arbor Medical Korporācija SIA, Sentios SIA, Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija SIA. Līdz šim jau saņemtas iekārtas par 86 482 euro: lokālā apgaismojuma lampa ķirurģisku procedūru veikšanai, dzemdību simulāciju manekens, vakuumsūkņi, defibrilators, aptaukošanās un liekā svara simulators, intramuskulārās injekcijas mulāža, vēnu mazspējas modelis. 2019.gada novembrī paredzēts saņemt pediatriska pacienta, reanimācijas, pacienta aprūpes simulāciju manekenus. Uzsākta akadēmiskā personāla apmācība darbam ar jaunajām iekārtām un manekeniem.

Sadarbības partneri