Jaunumi

11. Feb 2020

Projekts 10

2018.gada 22. Februārī LatvijaUniversitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) noslēgusi Sadarbības līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/010, īstenošanu.

Sadarbības kopējais mērķis ir Latvijas Universitātes kā Vadošā partnera un LU RMK studiju virzienu infrastruktūras modernizācija STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika). Sīkāku informāciju par projektu skatiet šeit.

Sadarbības partneri