Jaunumi

11. Feb 2020

Projekts 2

2019.gada maijā norisinās darbs pie atkārtota iepirkuma sagatavošanas. Iepirkumu komisijas sēdē 20.maijā apstiprināts atkārtotā iepirkuma nolikums. Paredzēts iegādāties pieauguša pacienta reanimācijas un aprūpes manekenus, pediatriska pacienta manekenu, dzemdību simulācijas manekenu, medicīnas mēbeles, mulāžas praktisko iemaņu apmācībai. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā atklāts konkurss izsludināts 29.maijā, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2.jūlijs. 2019.gada jūlijā notika saņemto piedāvājumu izvērtēšana un komunikācija ar pretendentiem, pārliecinoties par piedāvājumu atbilstību izvirzītajām prasībām. Pretendenti iesniedza savas atbildes līdz 17.jūlijam. Līdz 1.augustam pretendentam – ārvalsts uzņēmumam – jāiesniedz izziņas Iepirkumu likuma 42.panta 1.daļas 1.punktā paredzētajā kārtībā. Nākamā iepirkumu komisijas sēde paredzēta 6.augustā.

Sadarbības partneri