Jaunumi

11. Feb 2020

Projekts 3

2019.gada 7.martā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts atklāts konkurss “Simulāciju centra medicīnas aparatūras, manipulāciju trenažieru, simulāciju modeļu un manekenu iegāde ”. Pretendenti varēja iesniegt piedāvājumus par 7 iepirkuma daļām.2019.gada 8.aprīlī atvērti saņemtie piedāvājumi. Diemžēl, uz vienu no iepirkuma daļām – Medicīnas mēbeles – netika saņemti piedāvājumi. Visu aprīli ilga iepirkumu komisijas darbs piedāvājumu vērtēšanā, tika uzdoti jautājumi pretendentiem un izvērtētas saņemtās atbildes, kuras pretendenti iesniedza līdz 26.aprīlim. Komisija atzinusi par atbilstošiem piedāvājumus trijās iepirkuma daļās, līdz ar to koledžai būs iespējams iegādāties manekenu ārstu palīgu programmas studentu apmācībai neatliekamās palīdzības sniegšanai sarežģītu traumu gadījumos, kā arī aparatūru praktisko iemaņu apgūšanai (vakuuma sūkņus, operāciju lampu) Patlaban notiek līguma sagatavošana par iegādēm 95 849.95 euro apmērā (neskaitot PVN), konkursā uzvarējušais pretendents SIA Arbor Medical.Iepirkumu komisija sadarbībā ar akadēmisko personālu  strādā pie dokumentācijas sagatavošanas atkārtotam iepirkumam, kuru paredzēts izsludināt līdz maija beigām.

Sadarbības partneri