Jaunumi

11. Feb 2020

Projekts 4

2018. gada decembra beigās saņemts un uzstādīts konferenču zāles aprīkojums, kuras tehniskais nodrošinājums ļauj īstenot videokonferences augstā kvalitātē. Saņemts arī pārējais simulāciju centra IT nodrošinājums, kas kalpos par pamatu turpmākai simulāciju centra labiekārtošanai.

2019. gada janvārī  noslēdzies darbs pie simulāciju centram paredzētā mācību un medicīnas aprīkojuma saraksta apspriešanas un precizēšanas, kā arī aktualizēta tirgus cenu izpēte.

Februārī Latvijas Universitātē iesniegta un saskaņota iepirkuma dokumentācija simulāciju centra medicīnas aparatūras, manipulāciju trenažieru, simulāciju modeļu un manekenu iegādei. Izsludināts iepirkums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, sekos iepirkuma izsludināšana Elektronisko iepirkumu sistēmā. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas atklāta konkursa “Simulāciju centra medicīnas aparatūras, manipulāciju trenažieru, simulāciju modeļu un manekenu iegāde ” paredzamā līguma summa 270 000 EUR bez PVN. 

Sadarbības partneri