Jaunumi

11. Feb 2020

Projekts 5

2018. gada novembrī iesniegta un saskaņota Latvijas Universitātē iepirkuma dokumentācija simulāciju centra IT nodrošinājuma iegādei. Veikti iepirkumi Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) par  monitoru, LCD paneļu un interaktīvā ekrāna iegādi. Izsludināts iepirkums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā par datoru, videokameru un konferenču zāles aprīkojuma iegādi.

Iepirkumi noslēgušies, saņemti atbilstoši piedāvājumi, norit darbs pie līgumu slēgšanas. Noslēdzies iepirkums EIS, piegādāti monitori un LCD paneļi, interaktīvā ekrāna piegāde notiks līdz 20.decembrim

Norit darbs pie simulāciju centram paredzētā mācību un medicīnas aprīkojuma saraksta apspriešanas un precizēšanas.

Sadarbības partneri