Jaunumi

11. Feb 2020

Projekts 6

Sasniegts noslēguma posms darbam pie pirmā iepirkuma nolikuma STEM projekta ietvaros paredzētā simulāciju centra IT nodrošinājuma iegādei. Norit darbs pie tehnisko specifikāciju sagatavošanas. 20.09.2018. noticis seminārs par projekta turpmāko īstenošanas gaitu ar mācībspēku iesaisti: simulāciju nodrošināšanas aprīkojumam izvirzāmo prasību apspriešana un precizēšana.
Sagatavots IT un video aprīkojuma izvietojuma plāns saskaņā ar laboratoriju un auditoriju plānojumu.
Koledžas padome 13.09.2018. noklausījās projekta realizācijas darba grupas ziņojumu par projekta mērķiem, plānotajiem rezultātiem, veicamo daru secību un padarīto līdz šī gada septembrim.

Sadarbības partneri