Jaunumi

11. Feb 2020

Projekts 7

Turpinās darbs pie iepirkumu uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas. Notiek konsultācijas ar simulāciju centra veidošanā iesaistīto akadēmisko un tehnisko personālu, lai precizētu IT un video aprīkojumam izvirzītās prasības. Noris darbs pie iepirkuma nolikuma projekta izstrādes.
Vasaras periodā ir sagatavotas trīs laboratorijas telpas simulāciju aprīkojuma izvietošanai. Telpās ir iebūvētas kabīnes simulāciju vadības paneļu novietošanai. Šie darbi tika veikti par koledžas līdzekļiem.

Sadarbības partneri