Jaunumi

11. Feb 2020

Projekts 8

Sadarbības līguma par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/010, īstenošanu ietvaros pašreiz norit darbs pie iepirkuma procedūras uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas IT un video aprīkojuma iegādei

Sadarbības partneri