Reģistra atjaunošana

LU RMK PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS (REĢISTRA) ATJAUNOŠANU

Māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem (feldšeriem) un māsu palīgiem

 
Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2021. gadā:
19. janvāris, dokumentu kopijas iesniegt līdz 12. janvārim
26. janvāris dokumentu kopijas iesniegt līdz 19. janvārim
16. februāris, dokumentus iesniegt līdz 9. februārim
9. marts, dokumentus iesniegt līdz 2.martam
23. marts, dokumentu kopijas iesniegt līdz 16. martam
18. maijs, dokumentus iesniegt līdz 11. maijam
14. septembris, dokumentus iesniegt līdz 7. septembrim
9. novembris, dokumentus iesniegt līdz 2. novembrim
 
Pieteikties varat elektroniski sūtot dokumentus uz e-pastu koledza@rmkoledza.lv
 

KURSI REĢISTRA ATJAUNOŠANAI

LU Rīgas Medicīnas koledža piedāvā apgūt kursus reģistra atjaunošanas eksāmena sekmīgai nokārtošanai. Kursu apmeklētājiem reģistra atjaunošanas eksāmens tiek piedāvāts ar 50% atlaidi.
Vairāk informācijas skatīt šeit

 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

(jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija;
  • pases kopija;
  • uzvārda maiņas (ja mainīts) dokumenta kopija;
  • valsts valodas apliecības kopija;
  • iesniegums (elektroniski iespējams aizpildīt šeit);
  • samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums vai maksājuma uzdevuma izdruka no internetbankas, kases čeks).

Eksāmenu kārto datorizēta testa veidā, gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.

Rīkojums par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu attālināti. (skatīt šeit)

Skatieties ieteiktos mācību materiālus, klikšķinot uz vajadzīgo specialitāti:

 

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 70 EUR.

Samaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu.
Pārskaitījuma rekvizīti:
LU Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr.: 90000014902

Banka: A/S Swedbank
konta Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22
vai
Luminor Bank AS
konta Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: par reģistra atjaunošanas eksāmenu

 

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt: +371 67840744 vai +371 67840747

Sadarbības partneri