Reģistra atjaunošana

LU RMK PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS (REĢISTRA) ATJAUNOŠANU

Māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem (feldšeriem) un māsu palīgiem

 
Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2019. gadā:
Pieteikties varat elektroniski sūtot dokumentus uz e-pastu koledza@rmkoledza.lv,  vai braucot pie mums uz Hipokrāta ielu 1
 
22. janvārī, dokumentu kopijas iesniegt līdz 15. janvārim
19. martā, dokumentu kopijas iesniegt līdz 12. martam
21. maijā, dokumentu kopijas iesniegt līdz 14. maijam
17. septembrī, dokumentu kopijas iesniegt līdz 10. septembrim
19. novembrī, dokumentu kopijas iesniegt līdz 12. novembrim
 
 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
(jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija;
  • pases kopija;
  • uzvārda maiņas (ja mainīts) dokumenta kopija;
  • valsts valodas apliecības kopija;
  • iesniegums (pieejams uz vietai un šeit);
  • samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums vai maksājuma uzdevuma izdruka no internetbankas, kases čeks).

Eksāmenu kārto datorizēta testa veidā, gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.

 

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS (REĢISTRA) ATJAUNOŠANAS EKSĀMENA MĀCĪBU MATERIĀLI VECMĀTĒM, BŪS PIEEJAMI VĒLĀK!

Skatieties ieteiktos mācību materiālus, klikšķinot uz vajadzīgo specialitāti:

 

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 70 EUR.

Samaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu.
Pārskaitījuma rekvizīti:
LU Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr.: 90000014902

Banka: A/S Swedbank
konta Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22
vai
A/S DNB banka
konta Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: par reģistra atjaunošanas eksāmenu

 

 
Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt: +371 67840744 vai +371 67840746

Sadarbības partneri