Reģistra atjaunošana

 

LU RMK PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS (REĢISTRA) ATJAUNOŠANU

Vecmātēm, ārstu palīgiem (feldšeriem) un māsu palīgiem

 
 
Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2024. gadā:
 
17.septembris, dokumentus iesniegt līdz 10. septembrim
12.novembris, dokumentus iesniegt līdz 5. novembrim
17.decembris, dokumentus iesniegt līdz 10. decembrim
 
 
MĀSU REĢISTRA ATJAUNOŠANAI TURPMĀK IESPĒJAMS PIETEIKTIES TIKAI: RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTĒ, LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ, DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ. Vairāk info šeit
 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
(jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija;
  • pases kopija;
  • uzvārda maiņas (ja mainīts) dokumenta kopija;
  • valsts valodas apliecības kopija;
  • iesniegums (elektroniski iespējams aizpildīt šeit);
  • samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums vai maksājuma uzdevuma izdruka no internetbankas, kases čeks).

Pieteikties varat elektroniski sūtot dokumentus uz e-pastu koledza@rmkoledza.lv

Eksāmenu kārto datorizēta testa veidā, gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.

Skatieties ieteiktos mācību materiālus, klikšķinot uz vajadzīgo specialitāti:

 

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 70 EUR.

Samaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu.
Pārskaitījuma rekvizīti:
LU Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr.: 90000014902

Banka: A/S Swedbank
konta Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22
vai
Luminor Bank AS
konta Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: par reģistra atjaunošanas eksāmenu

 

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt: +371 67840744 vai rakstīt koledza@rmkoledza.lv 

Sadarbības partneri