Reģistra atjaunošana

 

LU RMK PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS (REĢISTRA) ATJAUNOŠANU

Vecmātēm, ārstu palīgiem (feldšeriem) un māsu palīgiem

 
 
Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2024. gadā:
 
12.marts, dokumentus iesniegt līdz 5. martam
21.maijs, dokumentus iesniegt līdz 14. maijam
17.septembris, dokumentus iesniegt līdz 10. septembrim
12.novembris, dokumentus iesniegt līdz 5. novembrim
17.decembris, dokumentus iesniegt līdz 10. decembrim
 
 
MĀSU REĢISTRA ATJAUNOŠANAI TURPMĀK IESPĒJAMS PIETEIKTIES TIKAI: RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTĒ, LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ, DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ. Vairāk info šeit
 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
(jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija;
  • pases kopija;
  • uzvārda maiņas (ja mainīts) dokumenta kopija;
  • valsts valodas apliecības kopija;
  • iesniegums (elektroniski iespējams aizpildīt šeit);
  • samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums vai maksājuma uzdevuma izdruka no internetbankas, kases čeks).

Pieteikties varat elektroniski sūtot dokumentus uz e-pastu koledza@rmkoledza.lv

Eksāmenu kārto datorizēta testa veidā, gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.

Skatieties ieteiktos mācību materiālus, klikšķinot uz vajadzīgo specialitāti:

 

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 70 EUR.

Samaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu.
Pārskaitījuma rekvizīti:
LU Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr.: 90000014902

Banka: A/S Swedbank
konta Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22
vai
Luminor Bank AS
konta Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: par reģistra atjaunošanas eksāmenu

 

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt: +371 67840744 vai rakstīt koledza@rmkoledza.lv 

Sadarbības partneri