Reģistra atjaunošana

LU RMK PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS (REĢISTRA) ATJAUNOŠANU

Māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem (feldšeriem) un māsu palīgiem

 
Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2021. gadā:
20. aprīlis, dokumentu kopijas iesniegt līdz 13. aprīlim
18. maijs, dokumentus iesniegt līdz 11. maijam
14. septembris, dokumentus iesniegt līdz 7. septembrim
9. novembris, dokumentus iesniegt līdz 2. novembrim
 
Rīkojums par profesionālās izglītības atbilstības pārbaudes kārtošanu (Rīkojums Nr. 01-4/5)
 
Pieteikties varat elektroniski sūtot dokumentus uz e-pastu veronika.skazutina@rmkoledza.lv
 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

(jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija;
  • pases kopija;
  • uzvārda maiņas (ja mainīts) dokumenta kopija;
  • valsts valodas apliecības kopija;
  • iesniegums (elektroniski iespējams aizpildīt šeit);
  • samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums vai maksājuma uzdevuma izdruka no internetbankas, kases čeks).

Eksāmenu kārto datorizēta testa veidā, gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.

Skatieties ieteiktos mācību materiālus, klikšķinot uz vajadzīgo specialitāti:

 

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 70 EUR.

Samaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu.
Pārskaitījuma rekvizīti:
LU Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr.: 90000014902

Banka: A/S Swedbank
konta Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22
vai
Luminor Bank AS
konta Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: par reģistra atjaunošanas eksāmenu

 

KURSI REĢISTRA ATJAUNOŠANAI

LU Rīgas Medicīnas koledža piedāvā apgūt kursus reģistra atjaunošanas eksāmena sekmīgai nokārtošanai. Kursu apmeklētājiem reģistra atjaunošanas eksāmens tiek piedāvāts ar 50% atlaidi.
Vairāk informācijas skatīt šeit

 

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt: +371 67840750

Sadarbības partneri