Reģistra atjaunošana

LU RMK PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS (REĢISTRA) ATJAUNOŠANU

Māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem (feldšeriem) un māsu palīgiem

Vietu skaits eksāmenā ir ierobežots!

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2020. gadā:
 19. maijā – PĀRCELTS uz 7. jūliju, dokumentus iesniegt līdz 25. jūnijam
 8. jūlijā, dokumentu kopijas iesniegt līdz 25. jūnijam
15. septembrī,dokumentu kopijas iesniegt līdz 8. septembrim
10. novembrī ,dokumentu kopijas iesniegt līdz 3.novembrim
 
Pieteikties varat elektroniski sūtot dokumentus uz e-pastu koledza@rmkoledza.lv
 

KURSI REĢISTRA ATJAUNOŠANAI

LU Rīgas Medicīnas koledža piedāvā apgūt kursus reģistra atjaunošanas eksāmena sekmīgai nokārtošanai. Kursu apmeklētājiem reģistra atjaunošanas eksāmens tiek piedāvāts ar 50% atlaidi.
Vairāk informācijas skatīt šeit

 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

(jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija;
  • pases kopija;
  • uzvārda maiņas (ja mainīts) dokumenta kopija;
  • valsts valodas apliecības kopija;
  • iesniegums (elektroniski iespējams aizpildīt šeit);
  • samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums vai maksājuma uzdevuma izdruka no internetbankas, kases čeks).

Eksāmenu kārto datorizēta testa veidā, gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.

 

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS (REĢISTRA) ATJAUNOŠANAS EKSĀMENA MĀCĪBU MATERIĀLI VECMĀTĒM, BŪS PIEEJAMI VĒLĀK!

Skatieties ieteiktos mācību materiālus, klikšķinot uz vajadzīgo specialitāti:

 

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 70 EUR.

Samaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu.
Pārskaitījuma rekvizīti:
LU Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr.: 90000014902

Banka: A/S Swedbank
konta Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22
vai
A/S DNB banka
konta Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: par reģistra atjaunošanas eksāmenu

 

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt: +371 67840744 vai +371 67840747

Sadarbības partneri