Reģistra atjaunošana

 

LU RMK PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS (REĢISTRA) ATJAUNOŠANU

Māsām, vecmātēm, ārstu palīgiem (feldšeriem) un māsu palīgiem

 
Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2022. gadā:
 
13. septembris, dokumentus iesniegt līdz 6. septembrim
15. novembris, dokumentus iesniegt līdz 8. novembrim
13. decembris, dokumentus iesniegt līdz 6. decembrim
 

LU Rīgas Medicīnas koledža piedāvā apgūt kursus reģistra atjaunošanas eksāmena sekmīgai nokārtošanai.  PIETEIKTIES KURSIEM 

Kursos varēsiet iepazīties ar aktuālajiem algoritmiem, aprīkojumu u.c. aktuālām veselības aprūpes tēmām. Kursu apmeklētājiem reģistra atjaunošanas eksāmens tiek piedāvāts ar 50% atlaidi. Vairāk informācijas skatīt šeit 

 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
(jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija;
  • pases kopija;
  • uzvārda maiņas (ja mainīts) dokumenta kopija;
  • valsts valodas apliecības kopija;
  • iesniegums (elektroniski iespējams aizpildīt šeit);
  • samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums vai maksājuma uzdevuma izdruka no internetbankas, kases čeks).

Pieteikties varat elektroniski sūtot dokumentus uz e-pastu veronika.skazutina@rmkoledza.lv

Eksāmenu kārto datorizēta testa veidā, gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.

Skatieties ieteiktos mācību materiālus, klikšķinot uz vajadzīgo specialitāti:

 

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 70 EUR.

Samaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu.
Pārskaitījuma rekvizīti:
LU Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr.: 90000014902

Banka: A/S Swedbank
konta Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22
vai
Luminor Bank AS
konta Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: par reģistra atjaunošanas eksāmenu

 

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt: +371 67840750 vai rakstīt veronika.skazutina@rmkoledza.lv 

Sadarbības partneri