Reģistra atjaunošana

 

LU RMK PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS (REĢISTRA) ATJAUNOŠANU

Vecmātēm, ārstu palīgiem (feldšeriem) un māsu palīgiem

 
Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2023. gadā:
 
21. marts, dokumentus iesniegt līdz 14. martam
23. maijs, dokumentus iesniegt līdz 16. maijam
19. septembris, dokumentus iesniegt līdz 12. septembrim
14. novembris, dokumentus iesniegt līdz 7. novembrim
19. decembris, dokumentus iesniegt līdz 12. decembrim
 
 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
(jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija;
  • pases kopija;
  • uzvārda maiņas (ja mainīts) dokumenta kopija;
  • valsts valodas apliecības kopija;
  • iesniegums (elektroniski iespējams aizpildīt šeit);
  • samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums vai maksājuma uzdevuma izdruka no internetbankas, kases čeks).

Pieteikties varat elektroniski sūtot dokumentus uz e-pastu veronika.skazutina@rmkoledza.lv

Eksāmenu kārto datorizēta testa veidā, gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.

Skatieties ieteiktos mācību materiālus, klikšķinot uz vajadzīgo specialitāti:

 

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 70 EUR.

Samaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu.
Pārskaitījuma rekvizīti:
LU Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr.: 90000014902

Banka: A/S Swedbank
konta Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22
vai
Luminor Bank AS
konta Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: par reģistra atjaunošanas eksāmenu

 

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt: +371 67840750 vai rakstīt veronika.skazutina@rmkoledza.lv 

Sadarbības partneri