Erasmus+

Mūžizglītības programma (Lifelong Learning Programme) ir Eiropas Savienības rīcībprogramma mūžizglītības jomā. Tā ir izveidota ar mērķi sekmēt izglītības iestāžu sadarbību izglītībā un praktiskajā apmācībā Eiropas mērogā.

Erasmus ir viena no 4 sektorālām programmām Mūžizglītības programmā.
Erasmus mobilitāte – Eiropas Savienības mobilitātes un sadarbības aktivitātes augstākajā izglītībā.

Programmas pamatmērķi:
– Dot augstskolām iespēju attīstīties vienotā Eiropas kontekstā
– Dot iespēju mācību spēkiem dalīties pieredzē
– Nodrošināt studentu apmaiņu starp Eiropas valstīm

Erasmus programmā piedalās 27 ES dalībvalstis, 3 Eiropas Ekonomiskās zonas valstis (Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija), Šveice un Turcija.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža Erasmus Mūžizglītības programmā piedalās kopš 2005. gada pēc pievienošanās Erasmus Universitātes Hartai. Pašreiz Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža sadarbojas ar 24 augstskolām no 16 valstīm:

Ibrahim Cecen University of Agri (ICUA). Agri/Turcija

Ege University Odemis School of Health. Izmir/Turcija

Ostfold University College. Halden/Norvēģija

Oslo University College. Oslo/Norvēģija

Potytechnic Institute of Leiria. Leiria/Portugāle

Polytechnic Institute of Viseu. Viseu/Portugāle

University of Ostrava. Ostrava/Čehija

Mid Sweden University, Department of Health Sciences. Sundsvall/Zviedrija

Hogskolan Vast. Trollhattan/Zviedrija

Novia University of Applied Sciences. Vaasa/Somija

Vilnius College of Higher Education. Vilnius/Lietuva

Kaunas College, University of Applied Sciences. Kaunas/Lietuva

Siauliai State College. Siauliai/Lietuva

Ersamushogeschool Brussels. Brussels/Beļģija

Plovdiv Medical University. Plovdiv/Bulgārija

Tallina Health College. Tallin/Igaunija

Comenius University in Bratislava. Bratislava/Slovākija

University College Sjelland. Roskilde/Dānija

Jagiellonian University Medical College, Krakow/Polija

Hacettepe Universitesi, Ankara, Turcija

Evangelische Hochschule in Berlin, Vācija

Universita degli Studi “G.d`Annunzio”, Itālija

Balikesir University, Turcija

Amsterdam School of Health Professions, The Netherlands

Visas partneraugstskolas īsteno ne tikai studentu mobilitāti, bet arī docētāju un personāla pieredzes apmaiņu, kas dod iespēju tās dalībniekiem mācīties no partnerinstitūcijas pieredzes, uzlabot iemaņas un attīstīt pedagoģisko praksi.

Studentu mobilitāte studijām ir visplašākais Erasmus mobilitātes veids un tajā var piedalīties III kursu studenti, kuriem pavasara semestrī ir iespēja 3 mēnešus studēt kādā no partneraugstskolām.

Studenta mobilitātes mērķis – gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, kā arī izpratni par veselības aprūpi transkulturālā kontekstā.
Pieteikšanās Erasmus studiju mobilitātei tiek izsludināta noteiktā laikā katru akadēmisko gadu.

Vairāk par Erasmus programmu Eiropas Komisijas mājaslapā
Aktuālā informācija latviešu valodā Erasmus Student Network
Studentu pieredzes stāstus par dalību Erasmus programmās lasiet šeit

Lai pieteiktos Erasmus, aizpildiet pieteikuma anketu.

 

 Neskaidrības par pietiekšanos apmaiņas programmās risināt palīdzēs koordinatore Kristiāna Kalniņa +371 67840747 vai erasmus@rmkoledza.lv (215. kab.)

 

Sadarbības partneri