Nordplus

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada piedalās arī Baltijas valstis.

Programmas mērķis ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.
Nordplus programmas aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Nordplus Augstākās izglītības programma atbalsta studentu un pasniedzēju apmaiņas braucienus, projektus un sadarbības tīklus augstākās izglītības jomā Ziemeļu un Baltijas reģionā.
Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.

Programmas ietvaros atbalstu iespējams saņemt mobilitātēm, kursiem, studiju programmu izveidei, tīklojumu aktivitātēm un projektiem.
LU Rīgas Medicīnas koledža Nordplus programmā iesaistījusies 2010./2011. akadēmiskā gadā.

Vairāk par Nordplus

Neskaidrības par pietiekšanos apmaiņas programmās risināt palīdzēs koordinatore Kristiāna Kalniņa +371 67840747 vai erasmus@rmkoledza.lv (215. kab.)

 

 

Sadarbības partneri