Nordplus

Nordplus MultiNEC

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža kopš 2013.gada koordinē Nordplus tīklu MultiNEC, kurā darbojas Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija, Latvijas Ergoterapeitu Asociācija, Lithuanian Sports University Lietuvā, University of Gävle Zviedrijā un Satakunta University of Applied Sciences Somijā. Kopš 2017.gada tīklam ir pievienojusies University of Reykjavik Islandē. MultiNEC apvieno Skandināvijas un Baltijas partnerus ar mērķi izglītot un veidot nākotnes veselības aprūpes speciālistus, attīstot studentos multidisciplināru domāšanu. Tīklā apvienotas augstākās izglītības iestādes un nevalstiska organizācija, lai kopīgotu un attīstītu studentu prasmes un izpratni par multidisciplināru pieeju vecu ļaužu aprūpē. Tīklā iesaistītie partneri pārstāv dažādas nozares – māszinības, fizioterapiju, masāžu un hidroterapiju, ergoterapiju un sporta zinātnes, kas kopīgi rada teorētiski praktisko bāzi intensīvajiem kursiem, kā arī studentu un mācībspēku mobilitātēm.

Intensīvo kursu izstrādē ir iesaistīti vairāk nekā 10 mācībspēki; intensīvās nedēļas ietvaros norit lekcijas, radošās darbnīcas, vizītes vecu ļaužu aprūpes iestādēs, praktiskās nodarbības un intensīvs grupu darbs. Studenti darbojas multidisciplinārās komandās un izstrādā individuālus aprūpes un rehabilitācijas plānus vecāka gadagājuma cilvēkiem. Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija ir izveidojusi interaktīvus video materiālus studentu analītiskajam darbam. Intensīvo kursu noslēgumā studenti saņem 3 ECTS, ko katra augstākās izglītības iestāde integrē, balstoties uz attiecīgās studiju programmas plānu. Pirmos intensīvos kursus 2016.gadā rīkoja Lithuanian Sports University Kauņā, savukārt 2017.gada pavasarī LU Rīgas Medicīnas koledža uzņēmās intensīvās nedēļas organizēšanu. MultiNEC tīkla ietvaros tiek īstenotas arī studentu un mācībspēku mobilitātes. Partnerinstitūcijas studējošajiem piedāvā gan ilgtermiņa prakses mobilitātes, gan express mobilitātes iespējas, sniedz iespēju daudz īsākā laika posmā gūt starptautisku pieredzi, to apvienojot ar pamatstudijām.

Sadarbības partneri