Nordplus

Nordplus Nordsam

Nordsam tīkls tika izveidots 1993. Gadā, un tas ir vērsts uz sadarbību starp Māszinību studiju programmām Skandināvijas un Baltijas valstīs. Universitāšu tīklā ir iesaistītas Mid Sweden University Zviedrijā, Nord University in Levanger un Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Norvēģijā, kā arī Metropolitan University College un University College Zealand Dānijā un Novia University of Applied Sciences Somijā. 2017. gads ir radījis izmaiņas tīkla partnerattiecībās – universitātes ir nolēmušas mainīt koordinatoru, tāpēc Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža ir pārņēmusi vadību no Novia University of Applied Sciences. Ir mainījušies arī Lietuvas partneri – Nordsam tīklā ir jauns partneris – Paņevežas koledža. Tīkls veicina studentu un mācībspēku mobilitāti, studiju programmu pilnveidi un intensīvo kursu izstrādi. Nordsam palīdz attīstīt un ieviest inovatīvas pedagoģiskās pieejas Nordplus tīklā iesaistītajās institūcijās. Sadarbības mērķis ir organizēt intensīvos kursu, kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniešu veselības veicināšanai. Kursā tiks attīstīta sadarbība, zināšanu pilnveide un jaunas novatoriskas pedagoģiskas pieejas. Studenti attīsta savas komandas darba prasmes, profesionālās zināšanas un izpratni par sociālajiem un dzīves apstākļiem bērnībā un to ietekmi uz jauniešu veselību. Mācībspēki stiprina kontaktus un sadarbību starp valstīm un attīsta pedagoģiskās kompetences. Uzmanības centrā ir sociālās nevienlīdzības ietekme uz bērnu veselību Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

Meeting of Nordsam project participants concluded

From November 8 to 10, Riga Medical College of the University of Latvia gathered lecturers and coordinators of Nordplus Higher Education project Nordsam university network to jointly decide on the future priorities of the partner universities. The college was attended by representatives from Finland, Sweden, Norway, Denmark and Lithuania.

During the meeting participants productively exchanged with information and suggested miscellaneous ideas and proposals, as a result of which new intensive courses with a topic “Adolescent migrants in healthy communities” were planned and discussed on their contents and budget required for the implementation of these courses. The due date for the intensive course themes and plan application forms is February 1, 2018. The courses will be held for both teachers and students and will last 6 days.

The partner universities discussed as well the opportunities for mobility between students and teaching staff, updating the availability of clinical practice in cooperative universities in academic year 2017/2018.

After intensive discussions and college room and auditorium visit, representatives of partner universities went on a visit to Riga East University Hospital. In collaboration with the hospital’s chief nurse Kristīne Bondareva, heart and  cardiovascular diseases clinic’s head nurse Sandra Liepiņa and toxicology and sepsis clinic’s head nurse Doctor Lidija Ozoliņa, the participants of the project got acquainted with the structure and organization of the hospital, developing discussions and comparing health care models among countries.

Sadarbības partneri