Nordplus

Nordplus Nordsam

Nordsam tīkls tika izveidots 1993. Gadā, un tas ir vērsts uz sadarbību starp Māszinību studiju programmām Skandināvijas un Baltijas valstīs. Universitāšu tīklā ir iesaistītas Mid Sweden University Zviedrijā, Nord University in Levanger un Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Norvēģijā, kā arī Metropolitan University College un University College Zealand Dānijā un Novia University of Applied Sciences Somijā. 2017. gads ir radījis izmaiņas tīkla partnerattiecībās – universitātes ir nolēmušas mainīt koordinatoru, tāpēc Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža ir pārņēmusi vadību no Novia University of Applied Sciences. Ir mainījušies arī Lietuvas partneri – Nordsam tīklā ir jauns partneris – Paņevežas koledža. Tīkls veicina studentu un mācībspēku mobilitāti, studiju programmu pilnveidi un intensīvo kursu izstrādi. Nordsam palīdz attīstīt un ieviest inovatīvas pedagoģiskās pieejas Nordplus tīklā iesaistītajās institūcijās. Sadarbības mērķis ir organizēt intensīvos kursu, kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniešu veselības veicināšanai. Kursā tiks attīstīta sadarbība, zināšanu pilnveide un jaunas novatoriskas pedagoģiskas pieejas. Studenti attīsta savas komandas darba prasmes, profesionālās zināšanas un izpratni par sociālajiem un dzīves apstākļiem bērnībā un to ietekmi uz jauniešu veselību. Mācībspēki stiprina kontaktus un sadarbību starp valstīm un attīsta pedagoģiskās kompetences. Uzmanības centrā ir sociālās nevienlīdzības ietekme uz bērnu veselību Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

 

Sadarbības partneri