Nordplus

Nordplus NORLYS

Informācija par augstskolu tīklu:

Norlys ir monoprofesionāls sadarbības tīkls māszinībās, kas dibināts jau 1990-tajos gados, bet paplašināts ar Baltijas valstu institūcijām, un šobrīd sastāda 11 universitāšu tīklu.

Norlys darbība ir balstīta uz:

Studentu studiju un prakses mobilitāti, kā arī pasniedzēju apmaiņu, kuras ietvaros tiek attīstīti mācību materiāli un izstrādāti intensīvie kursi. Partneru starpā ir izveidojusies cieša, cieņpilna un vērtīga sadarbība.

Vispārējie Norlys  tīkla mērķi un uzdevumi:

  • Stiprināt un attīstīt sadarbību izglītībā Ziemeļvalstīs;
  • Atbalstīt, attīstīt, gūt labumu no jaunrades produktiem un procesiem un izplatīt tos, sistemātiski apmainoties ar pieredzi un labo praksi;
  • Veicināt sadarbību izglītības jomā, stiprināt kvalitāti un jauninājumus izglītības sistēmās iesaistītajās valstīs;
  • Veicināt Ziemeļvalstu-Baltijas valodu un kultūras izpratni;
  • Studentu un skolotāju mobilitāte tiek organizēta saskaņā ar vispārējām apmaiņas procedūrām katrā augstākās izglītības iestādē.

 

Sadarbības partneri