Bibliotēka

 

PAR BIBLIOTĒKU

        Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēkas pirmsākumi saistās ar 1980.gadu, kad tā savu darbību uzsāka kā Rīgas 5.medicīnas skolas struktūrvienība.

            Bibliotēkas misija ir nodrošināt pieeju daudzveidīgai un studiju virzienam atbilstošai informācijai, atbalstot studentu, akadēmiskā personāla un darbinieku studiju un pētniecības darbu, ar informācijas resursu un informācijas pakalpojumu sistēmu palīdzību optimizēt studiju procesu, sniegt ieguldījumu medicīnas izglītības procesā un pievienotās vērtības veidošanā.

           Bibliotēkā pieejams vairāk nekā 14 000 vienību liels krājums. Informācijas resursi pieejami latviešu, angļu un krievu valodā. Bibliotēkas krājumu pamatā veido grāmatas, kas saistītas ar veselības aprūpi un medicīnu, plašs krājums ir arī psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā aprūpē un citās radniecīgās nozarēs. Tiek abonēti periodiskie izdevumi latviešu un angļu valodā.

        Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir lasītava ar 25 lasītāju darba vietām, pieejami pieci datori studiju vajadzībām, kā arī ir iespēja strādāt ar personīgo datoru, nepieciešamības gadījumā pieslēdzoties LU RMK WiFi tīklam.

        Kopš 2010.gada bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā ALISE (Advanced Library Information Service).

            Informācijas resursi, kas atrodas LU RMK bibliotēkas krājumā, ir apskatāmi ELEKTRONISKAJĀ KATALOGĀ. Bibliotēkas lietotāji var veikt informācijas resursu meklēšanu, rezervēšanu un pagarināšanu. Rezervētās grāmatas ir jāizņem trīs darba dienu laikā.

Ar elektroniskā kataloga pamācību var iepazīties šeit.

Ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem var iepazīties šeit.

Aicinām izmantot LU RMK abonēto EBSCO datubāzi.

LU RMK tīklā pieejas paroles nav vajadzīgas! Attālinātā pieeja (no mājas datora) pieejama reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem. Pieejas paroles jautājiet bibliotēkā! 

 

BRĪVPIEEJAS E-RESURSI

Ievērojot visus epidemioloģiskos norādījumus un drošības pasākumus, bibliotēkā iespējams saņemt un nodot grāmatas!

Lasītava apmeklētājiem slēgta!

Aicinām izmantot iespēju piekļūt elektroniskajiem resursiem attālināti, kā arī izmantot citu bibliotēku piedāvātās iespējas attālināto resursu pieejamībā.

Interesējošo literatūru aicinām pasūtīt iepriekš, kā arī vienoties par saņemšanas laiku, sazinoties ar bibliotēku. Izdevumus iespējams rezervēt elektroniskajā katalogā (pieejas datus jautāt sazinoties ar bibliotēku).

Ja ir kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība informācijas iegūšanā, rakstiet uz e-pastu: biblioteka@rmkoledza.lv vai zvaniet 67537672!

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS

Pirmdiena 8:00 – 16:30
Otrdiena 8:00 – 16:30 
Trešdiena 8:00 – 16:30 
Ceturtdiena 8:00 – 16:30
Piektdiena 8:00 – 16:30 
Sestdiena

10.04.    8:00 – 14:00

24.04.    8:00 – 14:00

Svētdiena Slēgts

Pusdienu pārtraukums 12­:30 – 13:00

Grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika var nodot 1.stāvā pie dežuranta (uz lapiņas norādot savu vārdu, uzvārdu un kursu)!

 

BIBLIOTĒKĀ STUDENTIEM PIEEJAMS

 • Studiju virzieniem atbilstošs iespieddarbu un periodikas krājums;
 • Bezmaksas brīvpieejas datubāzes;
 • Apmācība datubāzu un citu informācijas resursu izmantošanā;
 • Uzziņas un konsultācijas;
 • Informācijas resursu saņemšana, izmantošanai uz vietas bibliotēkas lasītavā vai patapināšanai uz noteiktu laiku;
 • Informācijas avoti latviešu, angļu u.c. svešvalodās;
 • Printēšana, kopēšana un skenēšana izmantojot PaperCut norēķināšanās sistēmu (vairāk informācijas bibliotēkā).

LIETOTĀJU APKALPOŠANA

LU RMK bibliotēkas lietotāja statusa iegūšana:

 • koledžas students, Bibliotēkā reģistrējas kā lietotājs, pirmreizējā bibliotēkas apmeklējumā bibliotēkas darbiniekam uzrāda studenta statusu apliecinošu dokumentu;
 • koledžas darbinieki Bibliotēkā reģistrējas kā lietotāji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kurā ir fiksēts Latvijas Republikas iedzīvotāja personas kods.

Apmeklējot bibliotēku:

 • studentiem, kuri ir reģistrēti kā Bibliotēkas lietotāji, jāuzrāda derīgs LU RMK studenta statusa apliecinošs dokuments;
 • personas, kuras nav reģistrētas kā Bibliotēkas lietotāji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, informācijas resursus var izmantot lasītavā.

BIBLIOTĒKAS MAKSAS PAKALPOJUMI (saskaņā ar LU RMK maksas cenrādi)

 • Kopēšana (A4 formāts), viena lapas puse – 0.08 €
 • Lapas drukāšana ar printeri, viena lapas puse – 0.08 €

Sadarbības partneri