Bibliotēka

 

     Par bibliotēku

            Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēkas pirmsākumi saistās ar 1980.gadu, kad tā savu darbību uzsāka kā Rīgas 5.medicīnas skolas struktūrvienība.

            Bibliotēka savā pastāvēšanas laikā pārcelšanos piedzīvojusi vairākas reizes, bet vērienīgākā – 2010.gadā, kad renovētas telpas ar kopējo platību 154,8 m2. Pēc renovācijas bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir plaša lasītava ar 30 lasītāju darba vietām un 5 datoru darba stacijas ar bezvadu interneta pieslēgumu (Wifi), skeneri, kopētāju un printeri.

            Bibliotēka akreditēta 2008.gada 2.septembrī un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

            Bibliotēkas misija ir nodrošināt pieeju daudzveidīgai un studiju virzieniem atbilstošai informācijai, atbalstot studentu, akadēmiskā personāla un darbinieku studiju un pētniecības darbu, ar informācijas resursu un informācijas pakalpojumu sistēmu palīdzību optimizēt studiju procesu, sniegt ieguldījumu medicīnas izglītības procesā un pievienotās vērtības veidošanā.

            Bibliotēkas krājums – ap 14000 iespieddarbu. Lielākā daļa krājuma ir medicīniskā literatūra, bet plaši pārstāvēta arī literatūra psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā aprūpē, u.c. nozarēs, kā arī uzziņu literatūra, vārdnīcas un dažādas enciklopēdijas. Tiek abonēti periodiskie izdevumi latviešu un angļu valodā.

            No 2010.gada bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā ALISE.

            Informācijas avoti, kas atrodas LU RMK bibliotēkas krājumā, ir pieejami elektroniskajā katalogā. Informācijas avotus var atlasīt pēc dažādiem kritērijiem (autors, nosaukums u.t.t.) un izmantot vienkāršo un paplašināto meklēšanu. ELEKTRONISKAIS KATALOGS

Ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem var iepazīties šeit.

    BRĪVPIEEJAS E-RESURSI

Elektroniskie katalogi:

Medicīnas un citu nozaru ceļvežus, datubāzes:

Asociācijas un biedrības; to datubāzes,vadlīnijas, statistika, pētījumi:

 

 

 

Darba laiks

Pirmdiena 8.30-17.00
Otrdiena 8.30-17.00
Trešdiena 8.30-17.00
Ceturtdiena 8.30-16.00
Piektdiena 9.00-18.30
Sestdiena 9.00-16.00
Svētdiena Slēgts

Pusdienu pārtraukums 12­30 -1300

Ārpus bibliotēkas darba laika grāmatas iespējams atstāt LU RMK 1.stāvā pie dežuranta, norādot vārdu, uzvārdu un kursu.

Bibliotēkā studentiem pieejams:

 • Studiju virzieniem atbilstošs iespieddarbu un periodikas krājums;
 • Bezmaksas brīvpieejas datubāzes;
 • Klipi par aktuālām medicīnas tēmām;
 • Apmācība datubāzu un citu informācijas resursu izmantošanā;
 • Uzziņas un konsultācijas;
 • Informācijas resursu saņemšana, izmantošanai uz vietas bibliotēkas lasītavā vai patapināšanai uz noteiktu laiku; Informācijas avoti latviešu, angļu un u.c. svešvalodās
 • Printēšana un kopēšana izmantojot PaperCut norēķināšanās sistēmu (vairāk info bibliotēkā)

   Lietotāju apkalpošana

LU RMK bibliotēkas lietotāja statusa iegūšana:

 • koledžas students, Bibliotēkā reģistrējas kā lietotājs, pirmreizējā bibliotēkas apmeklējumā bibliotēkas darbiniekam uzrāda studenta statusu apliecinošu dokumentu;
 • koledžas darbinieki Bibliotēkā reģistrējas kā lietotāji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kurā ir fiksēts Latvijas Republikas iedzīvotāja personas kods;

Bibliotēkas maksas pakalpojumi(saskaņā ar LU RMK maksas cenrādi)

 • Kopēšana (A4 formāts), viena lapas puse – 0.08 €
 • Lapas drukāšana ar printeri, viena lapas puse – 0.08 €

Apmeklējot bibliotēku:

 • studentiem, kuri ir reģistrēti kā Bibliotēkas lietotāji, jāuzrāda derīgs LU RMK studenta statusa apliecinošs dokuments;
 • personas, kuras nav reģistrētas kā Bibliotēkas lietotāji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, informācijas resursus var izmantot lasītavā.

   Brīva pieeja krājumam

 • Jebkurš lietotājs var patstāvīgi, bez ierobežojumiem izmantot bibliotēkas krājumu, meklēt un atlasīt nepieciešamo literatūru.
 • Orientēties bibliotēkas piedāvājuma klāstā palīdzēs norādes un uzraksti plauktu galos;plaukta indekss (grāmatas atrašanās vieta plauktā); literatūras sistemātiskā kārtojuma nodaļu saraksts pie ieejas krājumā; bibliotēkas darbinieks.

Grāmatas un informatīvie materiāli tiešsaistē:

Žurnāli tiešsaistē:

Visaptveroša informācija: datubāzes,vadlīnijas, statistika, pētījumi:

 

 

Sadarbības partneri