Bibliotēka

Elektroniskais katalogs

      Kopš 2010.gada bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā ALISE (Advanced Library Information Service).

     Elektroniskajā katalogā bibliotēkas lietotāji var veikt informācijas elektronisko meklēšanu, informācijas avotus atlasot pēc dažādiem kritērijiem (piemēram, autors, nosaukums, izdošanas gads), izmantojot gan vienkāršo, gan paplašināto meklēšanu. Elektroniskajā katalogā iespējams veikt informācijas resursu rezervēšanu un lietošanas termiņa pagarinājuma pieprasījumu. Rezervētās grāmatas ir jāizņem trīs darba dienu laikā. Lietotājvārdu un paroli e-katalogam jautājiet bibliotēkā!

Elektroniskā kataloga lietošanas pamācība

Sadarbības partneri