Bibliotēka

Par bibliotēku

       Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēkas pirmsākumi saistās ar 1980.gadu, kad tā savu darbību uzsāka kā Rīgas 5.medicīnas skolas struktūrvienība. Bibliotēkas darbību reglamentē “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumi” un “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēkas nolikums”.

       Bibliotēkas misija ir nodrošināt pieeju daudzveidīgai un studiju virzienam atbilstošai informācijai, atbalstot studentu, akadēmiskā personāla un darbinieku studiju un pētniecības darbu, ar informācijas resursu un informācijas pakalpojumu sistēmu palīdzību optimizēt studiju procesu, sniegt ieguldījumu medicīnas izglītības procesā un pievienotās vērtības veidošanā.

       Bibliotēkā pieejams vairāk nekā 14 000 vienību liels krājums. Informācijas resursi pieejami latviešu, angļu un krievu valodā. Bibliotēkas krājumu pamatā veido grāmatas, kas saistītas ar veselības aprūpi un medicīnu, plašs krājums ir arī psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā aprūpē un citās radniecīgās nozarēs. Tiek abonēti periodiskie izdevumi latviešu un angļu valodā.

       Bibliotēka atrodas ēkas pirmajā stāvā, tādejādi tā ir pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir lasītava ar 25 lasītāju darba vietām, pieejami pieci datori studiju vajadzībām, kā arī ir iespēja strādāt ar personīgo datoru, nepieciešamības gadījumā pieslēdzoties LU RMK WiFi tīklam. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bez maksas. Atbilstoši “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumiem” un “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādim”, bibliotēkā ir iespēja kopēt, skenēt un printēt, izmantojot bibliotēkā esošo multifunkcionālo iekārtu.

        Kopš 2010.gada bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā ALISE (Advanced Library Information Service). Elektroniskajā katalogā iespējams veikt informācijas resursu rezervēšanu un lietošanas termiņa pagarinājuma pieprasījumu. Rezervētās grāmatas ir jāizņem trīs darba dienu laikā (elektroniskā kataloga lietošanas pamācība).

       Kopš 2018. gada tiek abonēta datubāze EBSCO, kas ir universāla pilntekstu datubāze angļu valodā, kura aptver vairākus tūkstošus pilno tekstu žurnālu, laikrakstu, uzziņu izdevumu un citu informācijas avotu materiālus par dažādiem tematiem. Aicinām studentus un mācībspēkus izmantot LU RMK abonēto EBSCO datubāzi. LU RMK tīklā pieejas paroles nav vajadzīgas! Attālinātā pieeja (no mājas datora) pieejama reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem. Pieejas paroles jautājiet bibliotēkā! 

BIBLIOTĒKĀ PIEEJAMS:

  • Studiju virzieniem atbilstošs iespieddarbu un periodikas krājums;
  • Bezmaksas brīvpieejas datubāzes;
  • Apmācība datubāzu un citu informācijas resursu izmantošanā;
  • Uzziņas un konsultācijas;
  • Informācijas resursu saņemšana, izmantošanai uz vietas bibliotēkas lasītavā vai patapināšanai uz noteiktu laiku;
  • Informācijas avoti latviešu, angļu u.c. svešvalodās;
  • Printēšana, kopēšana un skenēšana izmantojot PaperCut norēķināšanās sistēmu (vairāk informācijas bibliotēkā).

LIETOTĀJU APKALPOŠANA:

  • Balstoties uz “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumiem“, bibliotēkas informācijas resursus var izmantot LU RMK personāls, kā arī ikviena cita fiziska persona, kura šo noteikumu noteiktajā kārtībā ir ieguvusi bibliotēkas lietotāja statusu;
  • Personas, kuras nav reģistrētas kā bibliotēkas lietotāji, uzrādot pasi vai ID karti, informācijas resursus var izmantot lasītavās;
  • Izmantojot bibliotēkas pakalpojumus studentiem, kuri ir reģistrēti kā bibliotēkas lietotāji, jāuzrāda derīga LU RMK studenta apliecība; koledžas personālam – personu apliecinošs dokuments.

Sadarbības partneri