Eksāmenu grafiki

Ierobežotas piekļuves informācija. 

Eksāmenu grafiks tiek izdots ar direktora rīkojumu.   

Studiju metodiķis individuāli informē studentu grupas.

 

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības sazinieties ar studiju metodiķi.

Sadarbības partneri