Eksāmenu grafiks

2017./2018. akadēmiskā gada pavasara semestra eksāmenu norise

Studiju kursu noslēguma pārbaudījumi 2017./2018.g.1.pusgads, skatīt šeit

Studiju kursu noslēguma pārbaudījumi 2017./2018.g.2.pusgads, skatīt šeit

 

 

Sadarbības partneri