Eksāmenu grafiks

Studiju kursu noslēguma pārbaudījumi 2018./2019.g.2.pusgads:

Eksāmenu grafiks studiju programmā “Ārstniecība” skatīt šeit

Eksāmenu grafiks studiju programmā “Māszinības” skatīt šeit

Sadarbības partneri