Ētikas komiteja

Ētikas komitejas sēdes 2023./2024.ak.g.

SANĀKSMES NOSAUKUMS

MĒNESIS

DATUMS

LAIKS

VIETA

PIEZĪMES

Ētikas komisijas
sanāksmju grafiks
2023./2024. akadēmiskajā gadā

 

 

Dokumentus iesniedz ne vēlāk kā nedēļu pirms sanāksmes.
Links uz Ētikas komiteju Moodle https://estudijas.rmkoledza.lv/course/view.php?id=309)

 

2023./2024.ak.g. Ētikas komitejas sastāvs:

Evija Levenšteina – komitejas priekšsēdētāja

Linda Alondere – komitejas sekretāre

Kaiva Juraševska

Diāna Dzepuka

Evita Kassaliete

 

 

Dokumentu iesniegšana e-studijās (Moodle) sadaļā ĒTIKAS KOMITEJA – viena dokumenta (PDF) formātā ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms sēdes.

 

Pieteikums pētījumam LU RMK Ētikas komisijai

Pamatinformācija

Pētnieciskā darba izstrāde izmantojot interviju

Pētnieciskā darba izstrāde izmantojot NMPD statistiskos datus

Pētnieciskā darba izstrāde izmantojot strukturēto anketu

 

 

Sadarbības partneri