Ētikas komiteja

Ētikas komitejas sēdes 2022./2023.ak.g.

 

Informācija sekos

 

Komitejas sastāvs:

Evija Levenšteina – priekšsēdētāja (evija.levensteina@rmkoledza.lv)

Anda Kauliņa – sekretāre

Linda Alondere

Guna Medjāne

 

Dokumentus iesniedz elektroniski viena PDF dokumenta formā, nosūtot uz e-pastu anda.kaulina@rmkoledza.lv

 

Pieteikums pētījumam LU RMK Ētikas komisijai

Pamatinformācija

Pētnieciskā darba izstrāde izmantojot interviju

Pētnieciskā darba izstrāde izmantojot NMPD statistiskos datus

Pētnieciskā darba izstrāde izmantojot strukturēto anketu

 

Sadarbības partneri