Ētikas komiteja

Ētikas komitejas sēdes 2022./2023.ak.g.

SANĀKSMES NOSAUKUMSDATUMSLAIKSVIETASANĀKSMĒ IZSKATĀMOS DOKUMENTUS IZSNIEGT LĪDZ
Ētikas komisijas
sanāksmju grafiks
2022./2023. akadēmiskajā gadā:
11.01.2023
25.01.2023
08.02.2023
22.02.2023
08.03.2023
29.03.2023
12.04.2023
26.04.2023
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
MsTeam
MsTeam
MsTeam
MsTeam
MsTeam
MsTeam
MsTeam
MsTeam
Dokumentus iesniedz ne vēlāk kā nedēļu pirms sanāksmes.
Links uz Ētikas komiteju Moodle https://estudijas.rmkoledza.lv/course/view.php?id=309)

 

2022./2023.ak.g. Ētikas komitejas sastāvs:

Evija Levenšteina –komitejas priekšsēdētāja

Anda Kauliņa –komitejas sekretāre

Kaiva Juraševska

Diāna Dzepuka

Evita Kassaliete

Linda Alondere

 

Dokumentu iesniegšana e-studijās (Moodle) sadaļā ĒTIKAS KOMITEJA – viena dokumenta (PDF) formātā ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms sēdes.

 

 

Pieteikums pētījumam LU RMK Ētikas komisijai

Pamatinformācija

Pētnieciskā darba izstrāde izmantojot interviju

Pētnieciskā darba izstrāde izmantojot NMPD statistiskos datus

Pētnieciskā darba izstrāde izmantojot strukturēto anketu

 

Sadarbības partneri