Ētikas komiteja

Ētikas komitejas sēdes 2021./2022.ak.g. 1.pusgadā

 

07.10.2021. – dokumentu iesniegšana līdz 05.10.2021., plkst.13.00

 

21.10.2021. – dokumentu iesniegšana līdz 19.10.2021., plkst.13.00

 

04.11.2021. – dokumentu iesniegšana līdz 02.11.2021., plkst.13.00

 

25.11.2021. – dokumentu iesniegšana līdz 23.11.2021., plkst.13.00

 

09.12.2021. – dokumentu iesniegšana līdz 07.12.2021., plkst.13.00

 

Komitejas sastāvs:

Evija Levenšteina – priekšsēdētāja

Anda Kauliņa – sekretāre

Linda Alondere

Guna Medjāne

 

Dokumentus iesniedz elektroniski viena PDF dokumenta formā, nosūtot uz e-pastu anda.kaulina@rmkoledza.lv

 

Pieteikums pētījumam LU RMK Ētikas komisijai

Sadarbības partneri