Iesniegumi

Šajā sadaļā pieejami jau sagatavoti iesniegumi studentu vajadzībām.
Aizpildītos iesniegumus lūdzam iesniegt 211. vai 212. kabinetā.

Iesniegums stipendijas saņemšanai

Iesniegums par sesijas pagarinājumu

Iesniegums akadēmiskā studiju gada noformēšanai

Iesniegums par atjaunošanos studijām pēc akadēmiskā studiju gada

Iesniegums eksmatrikulācijai

Pieteikums pētījumam LU RMK Ētikas komisijai

Iesniegums kvalifikācijas atbilstības pārbaudes kārtošanai (reģistra atjaunošanai – iesniegt 2.stāvā Lietvedībā)

NMPD datu pieprasījuma paraugs

Prasības studējošo pētījumiem RAKUS

Iesniegums akadēmiskajai izziņai

Iesniegums atkārtotam valsts eksāmenam

Iesniegums studiju programmas maiņai

 

 

Sadarbības partneri