Studiju programma: Ārstniecība

Iegūsti kvalifikāciju Ārsta palīgs un uzsāc karjeru medicīnā!

 

Kvalifikācija

Ārsta palīgs


 

Izglītības līmenis

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

 

Studiju ilgums

3 gadi (120 KP)


 

Studiju finansējums

40 budžeta vietas + 15 maksas vietas

 

Studiju programma Masāža un hidroterapija ļaus Tev iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas

Šī studiju programma nodrošina studentus gan ar teorētiskajām zināšanām, gan praktiskajām nodarbībām ar mūsdienīgām simulācijas iekārtām. Tāpat, sadarbībā ar vadošajām medicīnas iestādēm un organizācijām Latvijā un pasaulē, studentiem ir iespēja piedalīties praksēs, lai pilnveidotu savas prasmes un gūtu darbam nepieciešamās iemaņas.

https://www.youtube.com/watch?v=Rvf52X8-Lm8

Kas ir ārsta palīgs?

Lai slimnīca, NMPD, klīnika vai jebkura cita medicīnas organizācija varētu ikdienā glābt dzīvības un nodrošināt ātru un kvalitatīvu veselības aprūpi pacientiem, komandai jāstrādā kā labi ieeļļotam mehānismam.

Ārsta palīgs šajā mehānismā ir ļoti nozīmīga daļa, kas ikdienā veic pacientu izmeklēšanu, slimību diagnostiku un ārstēšanu, kā arī nepieciešamo medikamentu un procedūru izrakstīšanu. Tāpat, esot daļai no NMPD mediķu brigādes, ārsta palīgs glābj dzīvības un sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Ko es apgūšu studiju programmā?

Studiju programmā Ārstniecība ir gan dažādi teorētiski priekšmeti, piemēram, Farmakoloģija, Radioloģijas pamati, Latīņu medicīniskā terminoloģija un citi, gan arī nozares profesionālās specializācijas kursi, piemēram, Elektrokardioloģija, Neatliekamā medicīna, Toksikoloģija, Traumatoloģija un daudzi citi. Iepazīsties ar pilnu studiju plānu!

Katra mācību gada beigās studentam ir jāapmeklē klīniskā prakse kādā no medicīnas iestādēm. Tev būs iespēja gūt darba pieredzi slimnīcas vai NMPD kolektīvā, pateicoties mūsu sadarbības partneriem – NMPD, Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai, Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai un citām. Papildu tam, Tev ir iespēja piedalīties starptautiskās mobilitātes programmās ERASMUS+ un NORDPLUS.

KVALIFIKĀCIJA – ĀRSTA PALĪGS

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00
Kvalifikācija: ārsta palīgs
Studiju ilgums: 3 gadi (120 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītībaStudiju maksa: studijas 30 budžeta vietās

Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

Ārstniecības izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
» Studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās prakses) – 89 KP;
» Prakse (ārpus izglītības iestādes) – 21 KP;
» Kvalifikācijas darbs – 10 KP
Ārstniecības izglītības programmas apjoms ir 120 kredītpunkti (turpmāk KP), kas tiek iegūti trīs gadu (6 semestru) laikā. KP ir uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 darba stundām.

Studiju kursu un prakšu izvēli un saturu nosaka Profesijas standarts PS 0262 – 03.06.2004., kā arī LR MK noteikumi Nr. 141. – 20.03.2001, Nr. 68 – 19.02.2002. Patstāvīgais darbs –35% no studiju kursu teorētisko nodarbību stundu skaita.

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00

STUDIJU PLĀNS. Skatīt šeit.

Kā es varu uzsākt studijas?

Lai sāktu mācīties studiju programmā Ārstniecība, tev ir nepieciešama vidējā izglītība. Studijas notiek latviešu valodā. Studentiem ir pieejamas 40 budžeta vietas, kā arī iespēja iegūt stipendiju.

Šī ir pilna laika studiju programma, un mācības var apvienot ar darbu vai praksi. Vairāki mūsu studenti vienlaicīgi mācās koledžā un jau strādā NMPD, slimnīcās un citās medicīnas organizācijās.

Lai uzzinātu vairāk par uzņemšanas procesu, dodies uz sadaļu Nāc studēt!

 

Vai es varu turpināt studijas pēc absolvēšanas?

Pēc trīs gadu studiju programmas Ārstniecība pabeigšanas Tev ir iespēja paplašināt savu kvalifikāciju, apgūstot studiju programmas Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs vai Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs.

KVALIFIKĀCIJA – NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTA PALĪGS
Studiju ilgums: 1 gads (40 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: I līmeņa augstākā izglītība un iegūta kvalifikācija Ārsta palīgs
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
Studiju maksa: iespēja studēt par Eiropas Struktūrfondu līdzekļiem

KVALIFIKĀCIJA – NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTA PALĪGS
Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Feldšeris
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
Studiju maksa: iespēja studēt par Eiropas Struktūrfondu līdzekļiem
Vairāk informācijas šeit!

KVALIFIKĀCIJA – AMBULATORĀS APRŪPES ĀRSTA PALĪGS

Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Feldšeris
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu.

KVALIFIKĀCIJA – AMBULATORĀS APRŪPES ĀRSTA PALĪGS

Studiju ilgums: 1 gads (40 kredītpunkti) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: I līmeņa augstākā izglītība un iegūta kvalifikācija Ārsta palīgsStudiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu.

STUDIJU PLĀNS

Sadarbības partneri