Tālākizglītība

Datums un vieta

Kursi Apraksts Ilgums Cena  

15.11.2021. – grupa māsām

11.2021.- ārsta palīgu grupa

11.2021. – māsu palīgu grupa 

Apmācības reģistra atjaunošanai

“Ārsta palīgu, māsu, māsu palīgu  profesionālās darbības atjaunošanai nepieciešamo teorētisko un praktisko kompetenču pilnveide”.

Apmācības paredzētas ārsta palīgiem, māsām un māsu palīgiem, kuri vēlas reģistrēties vai atjaunot ārstniecības personu reģistru un kurus rekomendē ārstniecības iestāde.

māsām –
6 dienas
ārsta palīgiem – 8 dienas
māsu palīgiem – 5 dienas
ESF
finansējums

Pieteikties


Vairāk informācijas


 

13.10.2021. – 2.grupa

10.11.2021. – 3. grupa

01.2022. – 4. grupa

Pacientu izglītošana māsas praksē

Kursu mērķauditorija – māsas.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits- 6 TIP

Vairāk informācijas

1 diena ESF
finansējums

Pieteikties

18.10.2021.- 1.grupa

11.2021.- 2.grupa

12.2021.- 3.grupa

01.2022.- 4.grupa

Māsas profesijas profesionālā identitāte un darba vide

Kursu mērķauditorija – māsas.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits- 8 TIP

Vairāk informācijas

1 diena ESF
finansējums
Pieteikties
Šobrīd nenotiek, jo tiek organizētas ESF finansētas apmācības Kursi reģistra atjaunošanai Kursi paredzēti ārsta palīgiem (feldšeri) un medicīnas māsām, kuri atjauno ārstniecības personu reģistru! Kursos varēsiet iepazīties ar aktuālajiem algoritmiem, aprīkojumu u.c. aktuālām veselības aprūpes tēmām.
Kursu apmeklētājiem reģistra atjaunošanas eksāmens tiek piedāvāts ar 50% atlaidi.
2 dienas 62.00  EUR

Pieteikties


Kursu apraksts

Tālākizglītības kursi Ievads sabiedrības drošībā un pirmās palīdzības pamati 1 diena – 8 akadēmiskās stundas Kursu apraksts
Datums par kursu norisi tiks publicēts, kad būs nokomplektēta grupa Neatliekamā medicīniskā palīdzība dažādās klīniskās situācijās

NMP apmācība optometristiem

1 diena – 8 akadēmiskās stundas 40.00 EUR Pieteikties

7.-8.10.2021.

25.-26.11.2021.(reģistrācija no 21.10.2021.)

Pēdu refleksoloģija 1 – pamatkurss

Kursu mērķauditorija – masieri, fizioterapeiti, spa speciālisti, podologi, kosmētiķi.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits- 15 TIP

Vairāk informācijas

2 dienas 65.00 EUR Pieteikties

Sadarbības partneri