Tālākizglītība

TĒMA NORISES LAIKS VIETA LEKTORS

Pacientu datu aizsardzība ārstniecības personām

8 TIP*  (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir 57.00 EUR

Mērķauditorija: Ārsta palīgi, māsas, masieri, funkcionālie speciālisti

Programmas satura tēmas: Personas datu aizsardzības jēdziens, normatīvais regulējums, datu subjektu tiesības un pienākumi. Datu apstrādes likumīgums, piekļuve pacienta datiem, datu nodošana un izpaušana. Pacientu datu noplūdes risku apzināšana, drošības pasākumi. Rīcība pacientu datu noplūdes gadījumos. Atbildība par personai nodarīto kaitējumu un nelikumīgu datu apstrādi. Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana komunikācijā ar pacientiem un piederīgajiem. Bērnu datu apstrādes īpatnības veselības aprūpē.

Papildu informācija par kursu norises kārtību

Pieteikties

 

*1 TIP par vienu akadēmisko stundu

12.03.2024.

 

Kursu sākums plkst.09.00

Klātienē – Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā. Dace Guģe

Neatliekamā medicīniskā palīdzība dažādās klīniskās situācijās

8 TIP*  (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir 57.00 EUR

Mērķauditorija: ārsta palīgi

Programmas satura tēmas:

Visu vecuma grupu (zīdaiņu, bērnu, pieaugušo) pacientu atdzīvināšanas pamatalgoritms, kā arī kardiopulmonālās reanimācijas algoritmi, medikamentozā aprūpe (devas, sagatavošana, ievadīšana). Elpošanas nodrošināšana bezsamaņā esošam pacientam. Traumas un politraumas jēdziens, traumu guvuša cietušā novērtēšana (elpceļu caurlaidības un elpināšanas nodrošināšana traumu guvušam pacientam, cirkulācijas novērtēšana, traumu īpatnības dažādām pacientu grupām). Traumu guvuša pacienta aprūpe, aprīkojuma pielietošana. Situācijas uzdevumu risināšana – AKS, koma, šoks, PATE, anafilakse, krampji, atdzišanas, pārkaršana, akūta saindēšanās. Medicīniskā aprīkojuma pielietošana. Tipiskās kļūdas uzdevumu risināšanā.

Papildu informācija par kursu norises kārtību

Pieteikties

 

*1 TIP par vienu akadēmisko stundu

18.03.2024.

 

Kursu sākums plkst.14.00

Klātienē – Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā. Uldis Ceriņš

 

Sadarbības partneri