Tālākizglītība

Datums un vieta

Kursi Apraksts Ilgums Cena  

māsu grupa – 6 dienu apmācības, 31.01.2022.,04.02.,07.02.2022 – teorija attālināti, 08.02.,11.02.,14.02.2022.-prakse klātienē, 15.02.2022.- eksāmens.

ārsta palīgu grupa – 8 dienu apmācības, 06.01.,07.01.,11.01.,12.01.2022 – teorija attālināti, 13.01.,14.01.,17.01.,18.01.2022.-prakse klātienē, 20.01.2022.- eksāmens.

Apmācības reģistra atjaunošanai

“Ārsta palīgu, māsu, māsu palīgu  profesionālās darbības atjaunošanai nepieciešamo teorētisko un praktisko kompetenču pilnveide”.

Apmācības paredzētas ārsta palīgiem, māsām un māsu palīgiem, kuri vēlas reģistrēties vai atjaunot ārstniecības personu reģistru un kurus rekomendē ārstniecības iestāde.

māsām –
6 dienas
ārsta palīgiem – 8 dienas
māsu palīgiem – 5 dienas
ESF
finansējums

Pieteikties


Vairāk informācijas


08.01.2022. (pēdējā grupa!)

Pacientu izglītošana māsas praksē

Kursu mērķauditorija – māsas.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits- 6 TIP

Vairāk informācijas

1 diena ESF
finansējums

Pieteikties

27.01.2022. un 03.02.2022. – 1. grupa

24.02.2022. un 03.03.2022. – 2. grupa

07.04.2022. un 14.04.2022. – 3. grupa

05.2022.-4. grupa

Māsas darbība pediatriskajā aprūpē

Kursu mērķauditorija – māsas.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits- 16 TIP

Vairāk informācijas

2 dienas ESF
finansējums
Pieteikties

 

02.2022. (datums tiks precizēts)

Māsas profesijas profesionālā identitāte un darba vide

Kursu mērķauditorija – māsas.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits- 8 TIP

Vairāk informācijas

1 diena ESF
finansējums
Pieteikties
Šobrīd nenotiek, jo tiek organizētas ESF finansētas apmācības Kursi reģistra atjaunošanai Kursi paredzēti ārsta palīgiem (feldšeri) un medicīnas māsām, kuri atjauno ārstniecības personu reģistru! Kursos varēsiet iepazīties ar aktuālajiem algoritmiem, aprīkojumu u.c. aktuālām veselības aprūpes tēmām.
Kursu apmeklētājiem reģistra atjaunošanas eksāmens tiek piedāvāts ar 50% atlaidi.
2 dienas 62.00  EUR

Pieteikties


Kursu apraksts

Tālākizglītības kursi Ievads sabiedrības drošībā un pirmās palīdzības pamati 1 diena – 8 akadēmiskās stundas Kursu apraksts
09-10.02.2022. Neatliekamā medicīniskā palīdzība dažādās klīniskās situācijās

NMP apmācība optometristiem

1 diena – 8 akadēmiskās stundas 40.00 EUR Pieteikties

27.01.-28.01.2022.

Pēdu refleksoloģija 1 – pamatkurss

Kursu mērķauditorija – masieri, fizioterapeiti, spa speciālisti, podologi, kosmētiķi.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits- 15 TIP

Vairāk informācijas

2 dienas 65.00 EUR

Pieteikties

20.01.-21.01.2022.

Pēdu refleksoloģija 1 – bāzes kurss

(pēc pamatkursa apgūšanas)

Kursu mērķauditorija – masieri, fizioterapeiti, spa speciālisti, podologi, kosmētiķi.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits- 15 TIP

2 dienas 65.00 EUR

pieteikšanās Veronika.Skazutina@rmkoledza.lv

Sadarbības partneri