Tālākizglītība

Datums un vieta

Kursi Apraksts Ilgums Cena  

Grupa māsām-


23.08., 24.08., 25.08.2021. – attālinātās teorētiskās nodarbības.

26.08.,30.08., 31.08.2021.- praktiskās nodarbības LU RMK, Hipokrāta ielā 1.

03.09.2021- eksāmens,  LU RMK, Hipokrāta ielā 1.

Apmācības reģistra atjaunošanai “Ārsta palīgu, māsu, māsu palīgu  profesionālās darbības atjaunošanai nepieciešamo teorētisko un praktisko kompetenču pilnveide”.

Apmācības paredzētas ārsta palīgiem, māsām un māsu palīgiem, kuri vēlas reģistrēties vai atjaunot ārstniecības personu reģistru un kurus
rekomendē ārstniecības iestāde.
māsām –
6 dienas
ārsta palīgiem – 8 dienas
māsu palīgiem – 5 dienas
ESF
finansējums
Pieteikties
Vairāk informācijas


11.08.2021.-pirmā grupa

No 10:00 līdz 15:30

Attālināti, ZOOM platformā.

10.2021 – otrā grupa

Pacientu izglītošana māsas praksē

Kursu mērķauditorija – māsas.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits- 6 TIP

Vairāk informācijas

1 diena ESF
finansējums

Pieteikties

Šobrīd nenotiek, jo tiek organizētas ESF finansētas apmācības Kursi reģistra atjaunošanai Kursi paredzēti ārsta palīgiem (feldšeri) un medicīnas māsām, kuri atjauno ārstniecības personu reģistru! Kursos varēsiet iepazīties ar aktuālajiem algoritmiem, aprīkojumu u.c. aktuālām veselības aprūpes tēmām.
Kursu apmeklētājiem reģistra atjaunošanas eksāmens tiek piedāvāts ar 50% atlaidi.
2 dienas 62.00  EUR Pieteikties
Kursu apraksts
Tālākizglītības kursi Ievads sabiedrības drošībā un pirmās palīdzības pamati 8 akadēmiskās stundas Kursu apraksts
Datums par kursu norisi tiks publicēts, kad būs nokomplektēta grupa Neatliekamā medicīniskā palīdzība dažādās klīniskās situācijās

NMP apmācība optometristiem

8 akadēmiskās stundas 40.00 EUR Pieteikties

Sadarbības partneri