Tālākizglītība

 

Datums Kursi Apraksts Ilgums Cena  

Pirmā grupa māsām-

25.03.,30.03.,

08.04.,14.04.,

20.04.,

28.04.2021

Apmācības reģistra atjaunošanai

“Ārsta palīgu, māsu, māsu palīgu  profesionālās darbības atjaunošanai nepieciešamo teorētisko un praktisko kompetenču pilnveide”.

 

Apmācības paredzētas ārsta palīgiem, māsām un māsu palīgiem, kuri vēlas reģistrēties vai atjaunot ārstniecības personu reģistru un kurus rekomendē ārstniecības iestāde.

māsām –

6 dienas

ārsta palīgiem – 8 dienas

māsu palīgiem – 5 dienas

ESF

finansējums

Pieteikties

 

Vairāk informācijas

 

 

šobrīd nenotiek, jo tiek organizētas ESF finansētas apmācības

Kursi reģistra atjaunošanai

Kursi paredzēti ārsta palīgiem (feldšeri) un medicīnas māsām, kuri atjauno ārstniecības personu reģistru! Kursos varēsiet iepazīties ar aktuālajiem algoritmiem, aprīkojumu u.c. aktuālām veselības aprūpes tēmām.

Kursu apmeklētājiem reģistra atjaunošanas eksāmens tiek piedāvāts ar 50% atlaidi.

2 dienas 62.00  EUR

Pieteikties

 

Kursu apraksts

Tālākizglītības kursi

Ievads sabiedrības drošībā un pirmās palīdzības pamati

8 akadēmiskās stundas Kursu apraksts

 

 

Sadarbības partneri