Dokumenti

Uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos posmos skatīt šeit

Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību skatīt šeit

Kārtību, kādā LU RMK studenti tiek nodrošināti ar gultas vietu dienesta viesnīcā skatīt šeit

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus skatīt šeit

Sadarbības partneri