Uzņemšana

Studiju programmas

MĀSZINĪBU PROGRAMMA:

Māsa ir ārstniecības persona, kura patstāvīgi veic un vada pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, izglīto pacientus un viņu ģimenes locekļus, kā arī sabiedrību kopumā.

 
Ja Jums ir vidējā izglītība un/vai vidējā profesionālā izglītība:
Studiju ilgums: 3 gadi
Mācību forma: Pilna laika studijas
 • Studiju maksa: iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem
 • Kvalifikācija: Māsa
 
Ja Jums ir vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Māsa:
Studiju ilgums: 2 gadi
Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
 • Studiju maksa: iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem
 • Kvalifikācija: Internās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa, Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, Ambulatorās aprūpes māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa.

 

ĀRSTNIECĪBAS PROGRAMMA:

Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura nosaka pacientiem diagnozi un ārstēšanu, patstāvīgi izraksta medikamentus, nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi visos veselības aprūpes līmeņos, organizē un vada savu un kolēģu darbu, izglīto pacientus un sabiedrību locekļus, kā arī savas komandas dalībniekus un veicina savas profesijas attīstību.

 
Ja Jums ir vidējā izglītība:
Studiju ilgums: 3 gadi
Mācību forma: pilna laika studijas
 • Studiju maksa: valsts budžeta vietas
 • Kvalifikācija: Ārsta palīgs
Ja Jums ir vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Feldšeris:
Studiju ilgums: 2 gadi
Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
 • Studiju maksa: iespēja studēt par Eiropas Struktūrfondu līdzekļiem
 • Kvalifikācija: Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
 • Studiju maksa: 700 EUR gadā
 • Kvalifikācija: Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs

 

 
Ja Jums ir I līmeņa profesionālā augstākā izglītība un iegūta kvalifikācija Ārsta palīgs:
Studiju ilgums: 1 gads
Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
 • Studiju maksa: iespēja studēt par Eiropas Struktūrfondu līdzekļiem
 • Kvalifikācija: Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
 • Studiju maksa: 700 EUR gadā
 • Kvalifikācija: Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs
 

 

MASĀŽAS UN HIDROTERAPIJAS PROGRAMMA:

Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.

 
Ja Jums ir vidējā izglītība:
Studiju ilgums: 2 gadi
Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
 • Studiju maksa: 1000 EUR gadā
 • Kvalifikācija: Masieris
 
Ja Jums ir augstākā, t.sk. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīniskā vai jebkura cita):
Studiju ilgums: iespējams pielīdzināt studiju priekšmetus, samazinot studiju laiku
Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
 • Studiju maksa: atkarībā no pielīdzināto priekšmetu skaita
 • Kvalifikācija: Masieris

Dokumentu iesniegšana reflektantiem:

Elektroniski no 25. jūnija līdz 10. augustam

Klātienē no 2. jūlija līdz 16. augustam Hipokrāta ielā 1, 2. stāvā, Studiju daļā 
 • darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00 (no 12.30 līdz 13.00 pusdienu pārtraukums)

Iesniedzamie dokumenti:

 • pase vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • 1 fotogrāfija (3×4);
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību no 2004.gada, jāiesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas Latviešu valodā un svešvalodā.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

Vairāk informācijas pa tālr.:

 • Studiju programmas “Māszinības” metodiķe 67840743
 • Studiju programmas “Ārstniecība” metodiķe 67840749
 • Studiju programmas “Masāža un hidroterapija” metodiķe 67840748

 

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu EUR 10,00, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.* 

Reģistrācijas maksu iespējams segt skaidrā naudā uz vietas LU Rīgas Medicīnas koledžā vai ar pārskaitījumu:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr. 90000014902

A/S Swedbank
Norēķinu konts Nr: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22

A/S DNB banka
Norēķinu konts Nr: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X

*Reģistrācijas maksas apjomu nosaka, pamatojoties uz koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta.

 

Sadarbības partneri