Jaunumi

10. Nov 2020

Informācija studentu viesnīcā dzīvojošajiem.

 Studentiem, kuri  sakarā ar attāliātajām studijām neizmanto dienesta viesnīcas pakalpojumus uz e-pastu – ludmila.freidenfelde@rmkoledza.lv  jānosūta iesniegums par vietas saglabāšanu dienesta viesnīcā.

Iesniegumu atradīsiet šeit.

Sadarbības partneri