Jaunumi

29. Apr 2019

Plaši apmeklēts SimE projekta simulācijas izspēles un analīzes pasākums

23. maijā LU Rīgas Medicīnas koledžas studentiem bija iespēja demonstrēt savas medicīnas zināšanas, gan attīstīt savas ētiskās spriešanas prasmes, piedaloties Eiropas Savienības finansētajā projektā – “Simulācijas pedagoģija praktiskās ētikas apguvē veselības aprūpē”(SimE).

Simulācijas izspēle ir daļa no kopīgi izveidotajiem ētikas kursiem. Šoreiz tika izvelēts simulācijas scenārijs, kur vecākajai māsai ir bijušas problēmas mājās, tāpēc viņa darbā, strādājot ar pacientiem, piemirst elementāras higiēnas procedūras. Simulācijas laikā māszinību studentei bija jāpiefiksē šīs nepilnības un jāatgādina tās vecākajai māsai.    

Simulācijas izspēli un analīzi vadīja Somijas Turku Lietišķo zinātņu universitātes lektores Teija Franka, Kati Kulju un LURMK lektore Jeļena Kuzņecova.

SimE projekts vērsts uz drošas un efektīvas mācību vides izveidošanu māszinību studentiem, lai attīstītu ētiskās prasmes, izmantojot simulācijas un praktiskās nodarbības.

SimE projektā tiks izstrādāti trīs ētikas kursi, kuri tiks iekļauti visu projekta dalībvalstu izglītības iestāžu studiju programmās. Kopīgi izveidotie ētikas kursi un mācību metodes nodrošinās saskaņotāku izglītības līmeni Centrālās Baltijas reģionā, kā arī vienlīdzīgāku šajās valstīs strādājošo māsu kompetences līmeni. Attīstot ētiskās prasmes, tās atbildīs veselības aprūpes sniedzēju vajadzībām, uzlabojot pacientu aprūpes.

 

 

Sadarbības partneri