UZŅEMŠANA 2023./2024. MĀCĪBU GADAM

Piesakies studijām LU Rīgas Medicīnas koledžā un paver jaunas iespējas savai karjerai!

Uzņemšana 2023./2024. mācību gadam

 

 

Dokumentu pieņemšana elektroniski 26.06.-14.07.2023.
Dokumentu pieņemšana klātienē (LU Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā) 03.07.-28.07.2023.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  1. vidējās izglītības atestāts un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu)
  2. pase vai ID (kopija, uzrādot oriģinālu)
  3. foto (3×4) – 1gb.
  4. personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību no 2004.gada, jāiesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus

 

Uzņemšanas dokumenti:

  • Uzņemšanas noteikumi šeit
  • Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos posmos šeit
  • Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību šeit
  • Kārtību, kādā LU RMK studenti tiek nodrošināti ar gultas vietu dienesta viesnīcā skatīt šeit
  • Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus skatīt šeit

REĢISTRĀCIJAS MAKSA

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu EUR 10,00, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.*

Reģistrācijas maksu iespējams segt skaidrā naudā uz vietas LU Rīgas Medicīnas koledžā vai ar pārskaitījumu:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr. 90000014902

A/S Swedbank
Norēķinu konts Nr: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22

Luminor Bank AS
Norēķinu konts Nr: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X

*Reģistrācijas maksas apjomu nosaka, pamatojoties uz koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta.

STUDIJU KURSU PIELĪDZINĀŠANA

Pretendentiem, kuri iepriekš ieguvuši izglītību citās ar veselības aprūpi saistītās jomās, ir iespēja uzsākt studijas vēlākajos studiju posmos, veicot atsevišķu studiju kursu pielīdzināšanas procedūru.

 

 


Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties, zvanot +371 67840744 vai rakstot koledza@rmkoledza.lv

 

Sadarbības partneri