Zinātniskā darbība

Linda Alondere: 

 • Kontaktinformācija: linda.alondere@rmkoledza.lv.
 • Akadēmiskais amats: Docente.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Pacientu novērtēšana; Aprūpes process.
 • Biogrāfijas apkopojums: iegūts māszinību grāds LU Rīgas 5. medicīnas skolā,  profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, kā arī divi maģistra grādi- pedagoģijā un māszinībās.
 • Pašlaik LU RMK docente, kā arī LU RMK studiju programmu “Māszinības” un “Ārstniecība” vadītāja.

      Zinātniskās intereses:

 • Nepilnīgi veikta pacientu aprūpe.
 • Saņemtās aprūpes kvalitātes novērtējums.
 • Jauniešu gatavība profesijas veselības aprūpes jomā apguvei.

 

Astra Bukulīte:

 • Kontaktinformācija: astra.bukulite@rmkoledza.lv.
 • Akadēmiskais amats: Docente.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Veselības aprūpes organizācija un vadība.
 • Biogrāfijas apkopojums: iegūts ārsta kvalifikācijas grāds Rīga Medicīnas institūtā, Izglītības zinātņu maģistra grāds Latvijas Universitātē. LU RMK direktore no 2010. – 2020.gadam.

       Zinātniskās intereses:

 • Nepilnīgi veikta pacientu aprūpe.
 • Veselības aprūpes komandas darbs.
 • Māsu un ārsta palīgu izglītība: simulāciju, kvalitātes, sasniedzamo rezultātu, kompetenču nodrošināšanai. 

 

Una Caune:

 • Kontaktinformācija: unacaune@gmail.com.
 • Akadēmiskais amats: Lektore.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Infekciju slimības; Infekciju slimības un STS; Neatliekamā palīdzība dažādu infekciju gadījumos.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts ārsta kvalifikācijas grāds Latvijas Medicīnas akadēmijā, specializēšanās infektoloģijā Rīgas Stradiņa universitātē. Iegūta ārsta speciālista kvalifikācija ģimenes medicīnā Latvijas Universitātē.

        Zinātniskās intereses:

 • Infekciju slimību profilakse: novitātes pasaulē un Latvijā.

 

Lienīte Dāboliņa:

 • Kontaktinformācija: dr.lieniite@inbox.lv.
 • Akadēmiskais amats: Lektor.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Pediatrija; Bērna specifiskā propedeitika.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts ārsta kvalifikācijas grāds Latvijas Medicīnas akadēmijā,Pediatrijas fakultātē.

        Zinātniskās intereses:

 • Infekcijas un dažādi stāvokļi jaundzimušo vecumā.

 

Guna Gerķe:

 • Kontaktinformācija: guna.gerke@riga.lv.
 • Akadēmiskais amats: Lektore.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Geriatrija.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts  veselības zinātņu bakalaura grādu māszinībās, kā arī izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā.

          Zinātniskās intereses:

 • Geriatrisku pacientu aprūpes īpatnības un psihoemocionālo pamatvajadzību nodrošināšana.

 

Anda Kauliņa:

 • Kontaktinformācija: andakaulina@inbox.lv.
 • Akadēmiskais amats: Docente.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Saskarsmes psiholoģija veselības aprūpē un socioloģijas pamati; Attīstības psiholoģija.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts Psiholoģijas maģistra grāds Latvijas Universitātē, Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.  

        Zinātniskās intereses:

 • Medicīnas personāla un pacientu savstarpējā komunikācija.
 • Veselības aprūpes darbinieku stresa faktoru izpēte un emocionālās izdegšanas intervence.

 

Rita Konstante:

 • Kontaktinformācija: rita.konstante@gmail.com.
 • Akadēmiskais amats: Docents.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Sabiedrības veselība un pacientu drošība; Māszinības, Vispārējā un profesionālā ētika.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts Maģistra grādu sabiedrības veselībā, kā arī aizstāvēta Doktora disertācija veselības aprūpes apakšnozarē Latvijas Universitātē.

         Zinātniskās intereses:

 • Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana un organizācija, tās ietekme uz hospitalizācijas biežumu dažāda vecuma grupu pacientiem.
 • Infrastruktūras uzlabojumu nodrošinājums.

 

Jeļena Kuzņecova:

 • Kontaktinformācija: jelena.kuznecova@rmkoledza.lv.
 • Akadēmiskais amats: Lektore.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Pacientu aprūpe vispārējā un speciālā ķirurģijā; Klīniskās procedūras; Aprūpes process.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts bakalaura grāds māszinībās un veselības zinātņu maģistra grāds Rīgas Stradiņa universitātē.

        Zinātniskās intereses:

 • Mācību procesa attīstība klīniskā vidē.
 • Kompetenču balstīta pieeja māsu izglītībā.

 

Evija Levenšteina:

 • Kontaktinformācija: e.lauva@inbox.lv.
 • Akadēmiskais amats: Lektore.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Anatomija un fizioloģija; Pacientu izmeklēšana.
 • Biogrāfijas apkopojums: Evija Levenšteina ieguvusi ārsta grādu Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē.

 

Sandra Seimane:

 • Kontaktinformācija: sandra.seimane@rmkoledza.lv.
 • Akadēmiskais amats: Docente.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Pacientu izmeklēšana; Vispārīgā propedeitika; Neatliekamā internā medicīna; Balneoloģija un klimatterapija; Ergonomija; Masāžas un hidroterapijas īpatnības internā medicīnā; Ievads hidroterapijā; Veselīgs dzīvesveids un uzturs.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts ārsta grāds Rīgas Stradiņa universitātē, LU RMK studiju programmas “Masāža un hidroterapija” vadītāja.

         Zinātniskās intereses:

 • Mentālā veselība/ psihosociālie riska faktori un kardiovaskulārās saslimšanas.
 • Masāžas un hidroterapijas metožu efektivitāte interno slimību gadījumos.
 • Plaušu artērijas trombembolijas diagnostika NMP etapā.
 • Laboratoro un instrumentālo izmeklēšanas metožu lietderība NMP etapā.

 

Vija Šverina:

 • Kontaktinformācija: vija.sverina@inbox.lv.
 • Akadēmiskais amats: Lektore.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Neiroloģija un pacientu aprūpe, Klīniskās procedūras.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūta  medicīnas māsas kvalifikācija, kas papildināta  ar Veselības zinātņu bakalaura un maģistra grādiem māszinībās.

 

Larisa Tomkoviča:

 • Kontaktinformācija: 222larisa@inbox.lv.
 • Akadēmiskais amats: Lektore.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Dzemdniecība – ginekoloģija.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts ārsta grāds Rīgas Medicīnas institūtā, specializējusies dzemdniecībā un ginekoloģijā.

 

Sarmīte Villere:

 • Kontaktinformācija: sarmite.villere@rmkoledza.lv.
 • Akadēmiskais amats: docente.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Neatliekamā medicīniskā palīdzība.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūta  ārsta-pediatra kvalifikācija  Rīgas Medicīnas institūtā, kā arī ir sertificēta neatliekamās medicīnas ārste.

         Zinātniskās intereses:

 • Ārsta palīga kompetenču apguve izglītošanas procesā: mācību prakses, klīniskās prakses un kvalifikācijas prakses nozīme.

 

Sadarbības partneri