Zinātniskā darbība

Linda Alondere: 

 • Kontaktinformācija: linda.alondere@rmkoledza.lv.
 • Akadēmiskais amats: Docente.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Pacientu novērtēšana; Aprūpes process.
 • Biogrāfijas apkopojums: iegūts māszinību grāds LU Rīgas 5. medicīnas skolā,  profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, kā arī divi maģistra grādi- pedagoģijā un māszinībās.
 • Pašlaik LU RMK docente, kā arī LU RMK studiju programmas “Ārstniecība” vadītāja.

Zinātniskās intereses:

 • Nepilnīgi veikta pacientu aprūpe.
 • Saņemtās aprūpes kvalitātes novērtējums.
 • Jauniešu gatavība profesijas veselības aprūpes jomā apguvei.

 

 

Una Caune:

 • Kontaktinformācija: unacaune@gmail.com.
 • Akadēmiskais amats: Lektore.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Infekciju slimības; Infekciju slimības un STS; Neatliekamā palīdzība dažādu infekciju gadījumos.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts ārsta kvalifikācijas grāds Latvijas Medicīnas akadēmijā, specializēšanās infektoloģijā Rīgas Stradiņa universitātē. Iegūta ārsta speciālista kvalifikācija ģimenes medicīnā Latvijas Universitātē.

        Zinātniskās intereses:

 • Infekciju slimību profilakse: novitātes pasaulē un Latvijā.

 

Lienīte Dāboliņa:

 • Kontaktinformācija: dr.lieniite@inbox.lv.
 • Akadēmiskais amats: Lektor.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Pediatrija; Bērna specifiskā propedeitika.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts ārsta kvalifikācijas grāds Latvijas Medicīnas akadēmijā,Pediatrijas fakultātē.

Zinātniskās intereses:

 • Infekcijas un dažādi stāvokļi jaundzimušo vecumā.

 

Anda Kauliņa:

 • Kontaktinformācija: andakaulina@inbox.lv.
 • Akadēmiskais amats: Docente.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Saskarsmes psiholoģija veselības aprūpē un socioloģijas pamati; Attīstības psiholoģija.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts Psiholoģijas maģistra grāds Latvijas Universitātē, Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.

        Zinātniskās intereses:

 • Medicīnas personāla un pacientu savstarpējā komunikācija.
 • Veselības aprūpes darbinieku stresa faktoru izpēte un emocionālās izdegšanas intervence.

 

Jeļena Kuzņecova:

 • Kontaktinformācija: jelena.kuznecova@rmkoledza.lv.
 • Akadēmiskais amats: Lektore.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Pacientu aprūpe vispārējā un speciālā ķirurģijā; Klīniskās procedūras; Aprūpes process.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts bakalaura grāds māszinībās un veselības zinātņu maģistra grāds Rīgas Stradiņa universitātē.

Zinātniskās intereses:

 • Mācību procesa attīstība klīniskā vidē.
 • Kompetenču balstīta pieeja māsu izglītībā.

 

Evija Levenšteina:

 • Kontaktinformācija: e.lauva@inbox.lv.
 • Akadēmiskais amats: Lektore.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Anatomija un fizioloģija; Pacientu izmeklēšana.
 • Biogrāfijas apkopojums: Evija Levenšteina ieguvusi ārsta grādu Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē.

 

Vija Šverina:

 • Kontaktinformācija: vija.sverina@inbox.lv.
 • Akadēmiskais amats: Lektore.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Neiroloģija un pacientu aprūpe, Klīniskās procedūras.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūta  medicīnas māsas kvalifikācija, kas papildināta  ar Veselības zinātņu bakalaura un maģistra grādiem māszinībās.

 

Larisa Tomkoviča:

 • Kontaktinformācija: 222larisa@inbox.lv.
 • Akadēmiskais amats: Lektore.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Dzemdniecība – ginekoloģija.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūts ārsta grāds Rīgas Medicīnas institūtā, specializējusies dzemdniecībā un ginekoloģijā.

 

Sarmīte Villere:

 • Kontaktinformācija: sarmite.villere@rmkoledza.lv.
 • Akadēmiskais amats: docente.
 • Docējamie studiju priekšmeti: Neatliekamā medicīniskā palīdzība.
 • Biogrāfijas apkopojums: Iegūta  ārsta-pediatra kvalifikācija  Rīgas Medicīnas institūtā, kā arī ir sertificēta neatliekamās medicīnas ārste.

   Zinātniskās intereses:

 • Ārsta palīga kompetenču apguve izglītošanas procesā: mācību prakses, klīniskās prakses un kvalifikācijas prakses nozīme.

 

Sadarbības partneri