Jaunumi

17. Mar 2017

01.07.2011. iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu “Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā studentu apmācības nodrošināšanai”

(id. Nr. RMK 2011/2 – ERAF) iepirkuma 1., 2., 3., 6., 8., 9., 11., 12., 15., 17. un 18.daļā.

Lēmuma pamatojums: pārsniegtas pasūtītāja finansiālās iespējas un ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.2.1.1. apakšaktivitātē dotajam iepirkumam pieejamais finansējums.

Sadarbības partneri