Jaunumi

17. Mar 2017

13.10.2011. iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt konkursu „Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbu izpilde atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”

(id. Nr. LU RMK 2011/8 – KPFI)

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. panta otrās daļas noteikumiem konkurss pārtraukts, jo visu iesniegto piedāvājumu līgumcenas pārsniedz Pasūtītājam piešķirto finansējuma apjomu.

Sadarbības partneri