Jaunumi

17. Mar 2017

LU Rīgas Medicīnas koledža uzsāk atklātu konkursu „Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”

(id. Nr. LU RMK 2011/9 – KPFI)

Par atklāta konkursa rezultātiem:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 32. panta noteikumiem Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” rīkotā atklāta konkursa „Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”, ID Nr. LU RMK 2011/9 – KPFI (turpmāk tekstā – Konkurss), iepirkumu komisija informē par Konkursa rezultātiem.

Pretendents, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums: piegādātāju apvienība SIA „MATTHAI” un Matthai Bauunternehmen GmbH&Co.KG ar piedāvāto līgumcenu LVL 253 899,99.

Pretendenta piegādātāju apvienības SIA „MATTHAI” un Matthai Bauunternehmen GmbH&Co.KG piedāvājums ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Pateicamies par piedalīšanos Konkursā!

Sadarbības partneri