Jaunumi

17. Mar 2017

LU Rīgas Medicīnas koledža uzsāk iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas galvenās ieejas lieveņa rekonstrukcija”

(id. nr. Nr. LU RMK 2012/1-ERAF)

28.06.2012. iepirkuma procedūra tika izbeigta, jo netika saņemts neviens piedāvājums.

Sadarbības partneri