Jaunumi

17. Mar 2017

LU Rīgas Medicīnas koledža uzsāk iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas galvenās ieejas lieveņa rekonstrukcija”

(id. nr. Nr. LU RMK 2012/2-ERAF)

Noslēgusies iepirkuma procedūra, lēmums pieņemts 03.08.2012.
10.08.2012. noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “Matthai”, līgumcena 14000,00 Ls (četrpadsmit tūkstoši latu, 00 santīmi) bez PVN.

Sadarbības partneri