Jaunumi

17. Mar 2017

Noslēgusies piedāvājumu vērtēšana iepirkumam „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 1., 2. un 3. stāva telpu remontdarbi”

(id.nr. LU RMK 2011/4-ERAF)

Izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu. Lēmums pieņemts 07.07.2011. Nolemts: slēgt līgumu ar SIA „BK Māja” par līgumcenu 30700,63 Ls (Trīsdesmit tūkstoši septiņi simti latu 63 santīmi) bez PVN.

Sadarbības partneri