Jaunumi

17. Mar 2017

Noslēgusies piedāvājumu vērtēšana iepirkumam „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 1. un 4. stāva telpu remontdarbi”

 

 

(id.nr. LU RMK 2011/6).

Izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu. Lēmums pieņemts 22.08.2011. Nolemts: slēgt līgumu ar SIA „BK Māja” par līgumcenu 17302,99 Ls (Septiņpadsmit tūkstoši trīs simti divi lati 99 santīmi) bez PVN.

Sadarbības partneri