Jaunumi

17. Mar 2017

Noslēgusies piedāvājumu vērtēšana iepirkumam „Mēbeļu iegāde un montāža Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā”

(id. nr. LU RMK 2011/7-ERAF)

Izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu. Lēmums pieņemts 05.10.2011. Nolemts: slēgt līgumu ar SIA „Ēdelveiss EG” (reģ.nr. 40002073009) par līgumcenu 12 887,43 Ls (divpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi lati 43 santīmi) bez PVN.

Sadarbības partneri