Jaunumi

20. Nov 2018

Simulāciju centra IT nodrošinājums (LURMK 2018/2_I_ERAF)

 

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

„Simulāciju centra IT nodrošinājums” (Identifikācijas Nr. LURMK 2018/2_I_ERAF).

Iepirkuma nolikumu skatieties šeit.

Iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekta

„Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija” ietvaros,

vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/010.

Noslēgusies piedāvājuma vērtēšana, 06.12.2018. pieņemts lēmums par iepirkuma Nr. LURMK_2018/2_I_ERAF rezultātiem, ziņojumu skatieties šeit.

Sadarbības partneri