Jaunumi

06. Mar 2019

Simulāciju centra medicīnas aparatūras, manipulāciju trenažieru, simulāciju modeļu un manekenu iegāde

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma kārtībā “Simulāciju centra medicīnas aparatūras, manipulāciju trenažieru, simulāciju modeļu un manekenu iegāde “(Identifikācijas Nr. LURMK 2019/1_II_ERAF).

Nolikums pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu!

Iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekta

„Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija” ietvaros, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/010.

Sadarbības partneri